1 BHK, Shivaji Nagar, Civil Lines1 BHK, Shivaji Nagar, Civil Lines