2 BHK flat at Vaishali Nagar Gandhi Path Lalarpura near Shalby Hospital on Ajmer Bypass2 BHK flat at Vaishali Nagar Gandhi Path Lalarpura near Shalby Hospital on Ajmer Bypass2 BHK flat at Vaishali Nagar Gandhi Path Lalarpura near Shalby Hospital on Ajmer Bypass2 BHK flat at Vaishali Nagar Gandhi Path Lalarpura near Shalby Hospital on Ajmer Bypass