I need 1 bhk Portion at Rajapark, Jawahar Nagar, Jyotinagar, Durgapura