I need 2 Bhk Or 1 Bhk at Malviya Nagar, Tonk Phatak, Sodala