I need a 1 BHK nearby Adarsh Nagar, Lal Kothi, Raja Park, Bapu Nagar, Gopalpura