I need a 1 BHK nearby C Scheme, Vaishali Nagar, Raja Park, Pratap Nagar, Jagatpura, Malviya Nagar