I need a 1 BHK nearby Gopalpura, Dev Nagar, Mahesh Nagar