I need a 1 rk nearby Pratap Nagar, Mansarovar, Sanganer