I need a 2 BHK nearby 22 Godam, Vivek Vihar, Sodala, Ram Nagar, Shanti Nagar, Purani Chungi, Gayatri Nagar