I need a 2 BHK nearby Adarsh Nagar, Raja Park, Jawahar Nagar