I need a 2 BHK nearby Mahesh Nagar, Bajaj Nagar, Lalkothi, Malviya Nagar