I need a 2 BHK nearby Shyam Nagar, Dev Nagar, Mansarovar