I need a 3 BHK nearby 22 Godam, Vivek Vihar, Shyam Nagar, Swej Farm, Nirman Nagar, Sodala