I need One Room Set near Gurjar Ki Thadi, Gopalpura, Mahesh Nagar