I want to be a room partner nearby Ridhi Sidhi Circle, Triveni Nagar, Gujar ki Thadi, Mahesh Nagar, Gopalpura