I want to be a room partner nearby Sanganer, Gopalpura, Pratap Nagar, Malviya Nagar