I want to be a room partner nearby Vaishali Nagar, Malviya Nagar, Raja Park, Bani Park, C Scheme, Kukas