2 BHK apartment in Vidhyadhar Nagar near Sikar Road2 BHK apartment in Vidhyadhar Nagar near Sikar Road