I want to be a room partner nearby Jawahar Nagar, Malviya Nagar, Raja Park